+90 212 230 95 76

Miras Hukuku

- Miras Hukukuna ilişkin genel danışmanlık hizmetleri
- Vasiyetname düzenlenmesi ve vasiyetnameye ilişkin diğer işlemler
- Miras sözleşmesi hazırlanması
- Miras taksimi ve benzer uyuşmazlıklardaki uyuşmazlıkları çözümü, davaların yürütülmesi