+90 212 230 95 76

İcra ve İflas Hukuku

- Her türlü alacağa ilişki icra takip işlemlerinin yürütülmesi
- İcra davalarının takibi ve yürütülmesi
- Kıymetli evraka ilişkin işlemler ve bunlara ilişkin danışmanlık hizmeti